Medisch Pedicurepraktijk Voetstap

Medisch Pedicurepraktijk Voetstap heeft een prettige praktijkruimte die gemakkelijk bereikbaar is en beschikt over ruime, gratis parkeergelegenheid. De praktijk is inrichting met moderne apparatuur, waarmee Medisch Pedicurepraktijk Voetstap uw voetzorg zo goed mogelijk zal proberen af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behandel-behoeften.

Na een gedegen onderzoek naar de oorzaken van uw klachten wordt een behandelplan opgesteld en wordt in overleg met u gewerkt naar een oplossing voor uw voetproblemen. Indien nodig wordt er doorverwezen naar een andere discipline, zoals de huisarts, praktijkondersteuner of podotherapeut.

Medisch Pedicurepraktijk Voetstap staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Pedicures ProCert en voldoet aan de onderstaande kwaliteitsnormen:

Het naleven van de door de branche vastgestelde normen betreffende hygiëne, Arbo-eisen en milieu.

  • Het naleven van de door de branche ontwikkelde Richtlijnen ten aanzien van diabetes mellitus en reumatische aandoeningen.
  • Het behalen van accreditatiepunten door het volgen van bij- en nascholingen.

Daarbuiten is Medisch Pedicurepraktijk Voetstap ook lid van verscheidene brancheverenigingen zoals bijvoorbeeld ProVoet.

Voetstap hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, op verzoek zullen wij u onze Privacy policy toezenden. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voetstap houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.