Samenwerken met andere disciplines

Samenwerking met andere disciplines verhoogt de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de zorg. Het is belangrijk dat de verschillende zorgverleners inzicht hebben in elkaars deskundigheid en werkwijze en dat zij de informatieverstrekking aan de cliënt/patiënt op elkaar afstemmen. In dit kader werkt Medisch Pedicurepraktijk Voetstap o.a. samen met de huisarts, praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige, podotherapeut.