Tarieven 2018

Aanvullende informatie over tarieven en bijbehorende behandeltijd van verschillende behandelingen vindt u hier. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie dan help ik u graag.

Dit kan via info@pedicurepraktijkvoetstap.nl of via telefoonnummer 06 290 21 305

 

Voorwaarden annuleren

Medisch Pedicurepraktijk Voetstap zorgt de er voldoende tijd gereserveerd staat voor uw behandeling. Mocht u [om welke reden dan ook] uw afspraak willen verplaatsten of annuleren dient u dit uiterlijk 24 uur voor de behandeling te melden.

Dit kan via  info@pedicurepraktijkvoetstap.nl of via telefoonnummer 06 290 21 305.

Bij het niet tijdig annuleren behoudt Medisch Pedicurepraktijk Voetstap het recht het "wegblijf-tarief" van € 27,50 in rekening te brengen bij de cliënt.